Bestuursleden
Voorzitter: Jan IJben
Penningmeester: Jantien Roskam
Secretariaat: Kirsten van der Pol
Algemeen bestuurslid: Linda Nagelhout
Algemeen bestuurslid: Cor de Hoop
Algemeen bestuurslid: Mark Visser
Algemeen bestuurslid: Erik van Veen

Zomerprogrammacommissie
– Cor de Hoop

Ondernemersfonds
– Erik van Veen

Opening Watersportseizoen
– Linda Nagelhout

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert doorgaans elke 1e dinsdag van de maand. Mocht je bespreekpunten willen aandragen, stuur deze dan per mail naar het secretariaat.