Ondernemersfonds in Súdwest-Fryslân gaat vijf jaar door

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft gisteravond besloten dat het Ondernemersfonds in ieder geval nog vijf jaar door kan gaan. 

Grootste probleem is volgens de tegenstanders dat grotere kernen veel meer profijt zouden hebben van het fonds dan kleine kernen. Vooral de verplichting stuit de tegenstanders tegen de borst.

De ondernemers, waaronder ook de agrariërs, moeten bijdragen aan het fonds via een opslag op de onroerendzaakbelasting. Er was een retributieregeling voor boeren, maar die wordt bij de voortzetting afgeschaft omdat de rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente dit niet mag doen. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. 

Wethouder Bauke Dam kreeg enkele partijen pas mee na een toezegging dat het draagvlak per kern exact onderzocht gaat worden. 

Tijdens de felle discussie toonden de partijen FvD, GBTL, Mooi SWF, D66, ChristenUnie en Cees Riezebos van Volksbelang zich tegenstander van het Ondernemersfonds. 

Het CDA, de PvdA en de VVD riepen agrariërs en niet-deelnemende kernen juist op om gebruik te maken van het fonds. De FNP zei verder te willen omdat stopzetting te grote schade berokkent, maar vroeg ook aandacht voor de kleinere kernen.